תקנון

תקנון האתר ותנאי השימוש

האתר dvoritshargal.com
מופעל על ידי דבורית שרגל.
לבעלת האתר, דבורית שרגל, יש הזכות לשנות את נוסח התקנון ותנאי השימוש באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מראש
נא קראו את התנאים והתקנון כי השימוש והרכישה באתר דינם כהסכמה לתנאי השימוש
אם אינך מקבל או מקבלת את התנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי או רשאית  לעשות כל שימוש באתר ומתבקש או מתבקשת שלא לעשות כן

אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות כל דין. זוהי אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החדשים שפורסמו באתר. מדיניות הפרטיות של האתר (להלן "מדיניות הפרטיות") מפורסמת באתר והינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. אנא הקפד או הקפידי לקרוא היטב גם את מדיניות הפרטיות בטרם שימוש באתר.

האתר

האתר משמש  לרכישה מוקדמת ולמשלוח הספר "אם יש לה מצלמה ביד היא לא מפחדת" (שם זמני) וכן להזמנת הרצאות, הקרנות סרטים ואירועים מדבורית שרגל בלבד.
כל מידע, לרבות מידע אודות המוצרים המשווקים על ידי האתר, כל התכנים ו/או כל חומר המפורסם באתר, לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים (להלן "החומרים") וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם, לרבות זכויות יוצרים, סימני המסחר, סמלי המסחר, עיצוב האתר, הכריכה, גב הכריכה וכלל התוכן באתר זה – הינם רכושה של דבורית שרגל, בעלת זכויות ההפצה והשימוש הבלעדי בהם ואין לעשות שימוש בהם ללא הסכמה מפורשת בכתב מדבורית שרגל.

הזמנת הספר, אחד ממוצרי האתר, "אם יש לה מצלמה ביד היא לא מפחדת", הינו כפי שפורסם באתר במועד ביצוע ההזמנה וכולל מע"מ כדין. האתר שומר על הזכות הבלעדית לשנות את מחירי המוצרים ואת ההיצע שלהם באתר, על פי שיקול הדעת הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת ואף להפסיק באופן זמני או קבוע מכירת מוצר מסוים דרך האתר..

ביצוע הזמנה ודרכי תשלום

תנאי לרכישה באתר הוא כי הרוכש או הרוכשת בן או בת 18 שנים ומעלה.
על מנת להשלים את ביצוע ההזמנה עליך למלא את הוראות תהליך ההזמנה באתר..
יהיה עליך להזין פרטים מזהים: שם מלא, מספר טלפון, כתובת אימייל, כתובת מדויקת למשלוח ופרטים אישיים אחרים. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את אמצעי הזיהוי בהתאם לשיקול דעתו.
אינך חייב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירה שלהם תלויה ברצונך החופשי בלבד. יחד עם זאת, מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הזמנת  "אם יש לה מצלמה ביד היא לא מפחדת" באתר.
עליך לספק פרטים נכונים בעת ביצוע ההזמנה. דבורית שרגל ואו האתר שלה שומרים את פרטי ההתקשרות עמך על מנת להקל על הליך ביצוע הזמנה עתידי. כל שימוש במידע זה הינו כפוף למדיניות הפרטיות המפורטת באתר. חיוב בגין ההזמנה יתבצע אך ורק באמצעות כרטיס האשראי, אשר את פרטיו תזין או תזיני באתר בעת ביצוע ההזמנה.
פרטי האשראי יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע המשלוח. הזמנה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי כפופה לקבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

ביטול הזמנה

אפשרי בכל שלב עד לאישור ההזמנה. מרגע אישור ההזמנה על ידך, אין אפשרות לבטל את ההזמנה.

מדיניות אספקת מוצרים

מועד אספקת המוצר אינו ידוע כרגע והוא נע בין חצי שנה לשנה וחצי מתאריך המכירה המוקדמת (שתחל ב…). באחריותה הבלעדית של בעלת האתר, דבורית שרגל, לשגר את הספר אליך או, חלילה, בשל כוח עליון, להחזיר את כספך אם הפקת הספר לא תתממש..

אחריות המוצר

האתר אחראי לקבלת המוצר במצב חדש וטוב, ובמידה שהמוצר אינו מגיע במצב זה, האתר מתחייב להחליפו בחדש.

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. השימוש בנתונים אלה ייעשה אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.

דבורית שרגל רשאית לשלוח אליך בדואר אלקטרוני ו/או במסרון מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל או תוכלי לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו באמצעות לחיצה על "הסר מרשימת תפוצה" או "הסר"..

  • ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי
    לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
  • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר של מתן חלק.
  • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.

תלונות

במידה ונתקלת בבעיה, תקלה או שברצונך להתלונן/לדווח ו/או לשאול/לברר דבר מה עם דבורית שרגל, נא כתבו לה Dvorit.shargal@gmail.com