משורה ישחרר

כמה שעות ביממה יכול אדם לכתוב ברצף, לעבור מכתבה לכתבה, מטקסט לטקסט, מביקורת לפוסט ובחזרה, מבלי שתשתבש עליו דעתו ובלי שימקו אצבעותיו, ובלי שיסתחררו לפניו האותיות בלי שליטה?