הקולנוע שלנו 3 – יש שם!

זה עתה התבשרתי ששם העמותה שלנו אושר. קבלו את: רשומון – מאגר המידע האינטרנטי של הקולנוע הישראלי, תל אביב ותודה רבה לפיני, שהעלה את הרעיון לרשומון (בקולנוע שלנו 2) וליגאל שתיים, שיעצב לנו את הלוגו. מה עוד חדש? לפנינו כמה פגישות חשובות בשבועות הקרובים, ומאחורינו שיחת רקע עם מתכנתי העתיד. לפרקים הקודמים הקולנוע שלנו –המשך לקרוא "הקולנוע שלנו 3 – יש שם!"