"אתר אינטרנט לא יכול להיות לטובת הציבור"

הציטוט בכותרת שייך לפקידת מס הכנסה, זו מהפקודה, שהתקשרה אלי לפני שעה קלה בעניין העמותה שלנו.

פ: מה ההבדל בין האתר שלכם לבין יד2? אותו דבר, הם מוכרים דירות.

ד: אבל אנחנו לא מוכרים שום דבר, אנחנו מעלים מאגר מידע שלא קיים בשומקום.

פ: זה לא אומר שזה לטובת הציבור.

ד: אבל המידע הזה, במרוכז, לא קיים! לא על הנייר, לא מצולם, לא באינטרנט. כלום!

פ: גם בגוגל יש מידע. את לא מסבירה למה זה לטובת הציבור.

ד: כי כל אחד – סטודנט, איש קולנוע, איש אקדמיה, סתם אדם – יוכל למצוא שם מידע מראשית ימי הקולנוע והטלוויזיה ועד היום, זו תרבות ישראלית. ארכיון. שימור. עדכון עד קץ הדורות.

פ: זה לא הציבור.

ד: ממה מורכב הציבור? מפרטים! מה זאת אומרת זה לא הציבור?

פ: זה לא נקרא ציבור. זה לא טובת הציבור. כנראה שלא נאשר לכם.

ד: אבל אני לא מסכימה עם ההחלטה שלך, מה עכשיו?

פ: נוציא לכם מכתב מסודר, ואז את יכולה לכתוב לנו בחזרה.

זהו, אני משחררת את הנצרה.